“Lojistik iş akışlarını tamamen dijitalleştirmeyi amaçlıyoruz”

“Lojistik iş akışlarını tamamen dijitalleştirmeyi amaçlıyoruz”

ÖZEL RÖPORTAJ - Eylül ayında düzenlenen seçimli Olağan Genel Kurul’da UTİKAD Başkanlığına seçilen Ayşem Ulusoy, dernek olarak çalışma gruplarının yanında yeni odak grupları oluşturduklarını söyledi. Bu odak gruplarının ortaya koyacağı çalışmaların çok önemli olduğunu ifade eden UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy, “One Page Strategy- Bir Sayfa Strateji” ile de sorunları çözmek, fırsatları değerlendirmek istediklerini belirtti.

aysem-ulusoy-utikad.jpg

Geçtiğimiz Eylül ayı Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarihinin belki de en hareketli Olağan Genel Kuruluna sahne oldu. Hareketli geçen ve iki adayın (Ayşem Ulusoy - Kayıhan Özdemir Turan) yarıştığı UTİKAD’ın 38. Olağan Genel Kurulu’nda Ayşem Ulusoy başkanlığa seçildi. yesillojistikciler.com olarak UTİKAD’ın yeni başkanı Ayşem Ulusoy ile bir araya geldik. Başkanlık sürecinde neler yapmayı hedeflediğini sorarak başladığımız röportajımızda UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy şu açıklamaları yaptı.

ONE PAGE STRATEGY (BİR SAYFA STRATEJİ)

UTİKAD olarak şu an “One Page Strategy- Bir Sayfa Strateji” çalışmamız var. Bu çalışmaya SWOT analizi çalışması ile başladık. SWOT analizinde derneğimizin güçlü ve zayıf yanlarının neler olduğunu aynı zamanda fırsatlar ile tehditlerin tespitini yaptık. Öncelikle SWOT ile ilgili Yönetim Kurulumuzda bir ön çalışma gerçekleştirdik. Zaten bizim seçim stratejimiz de bunun üzerine kuruluydu ve bunun ön çalışmasını seçim süreci boyunca da  yapmıştık. Seçimde de duruşumuzu bozmadan ve hiçbir polemiğe girmeden bu konular üzerinden gitmiştik. Konuyla ilgili de çok güzel geri dönüşler aldık.

KAPIKULE SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN BULGARİSTAN’IN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR

Sektörde çözülemeyen bazı net problemler var. Örneğin Kapıkule’de yaşanan sorunlar. Ben Ben “Kapıkule Eylem Planı Çalışma Grubu” üyesiydim. Bu çalışma ile ilgili Ankara’ya çok sık gittim, geldim. Gördük ki Bulgaristan’ı çözemediğiniz sürece Kapıkule’yi de çözemeyeceğiz. Bulgaristan’daki kısmın bir an önce çözülmesi lazım. Çünkü sorun orada şişe ağzı gibi daralıyor. Son dönemdeki temel sorun Türkiye’den ziyade diğer ülkelerin işi ağırdan almasından kaynaklanıyor. Türkiye daha çok geçiş yatırımı yaptığı halde Bulgaristan tarafı buna karşılık verecek iyileştirmeleri yapmadı. Türkiye tarafında yapılan iyileştirmelerin verimli olması için Kapıkule ve Kapitan Andreevo Sınır Kapıları’nın eşgüdümlü çalışmalarının sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye tarafında yapılan iyileştirmeler amaca hizmet etmekte yetersiz kalıyor; araç işlem kapasitemizi her ne kadar arttırsak da Bulgaristan tarafıyla da eşgüdümün sağlanması gerekiyor.

UTİKAD gerçekten çok güzel bir yere geldi ve önemli bir referans dernek oldu. Kamu idaresi birimleri nezdinde muteber ve ilgili birimlere çözüm önerileriyle giden bir derneğiz. UTİKAD olarak kamuya bir sorunu götürürken sorunun alternatif birkaç çözümü ile ilgili önerilerimizi de iletiyoruz.

aysem-ulusoy-utikad-002.jpg

UTİKAD’IN ODAK GRUPLARI ÇALIŞMASI

Geçen dönemlerde yapılan başarılı çalışmalara yenilerini eklemek ve üyelerimize yönelik sektörel faydaları artırmak amacıyla Denizyolu, Havayolu, Karayolu, Demiryolu ve Intermodal, Gümrük ve Antrepo, Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi çalışma gruplarına üyelerimizi davet ettik. Yeni çalışma dönemi ile birlikte yeni odak grupları oluşturduk ve Yönetim Kurulumuz içerisinden koordinatörlerimizi belirledik. İnovasyon ve E-ticaret Odak Grubumuz halihazırda zaten çalışmalarını sürdürüyordu. Ek olarak Kamu ve STK İlişkileri Odak Grubu, Üye İlişkileri Odak Grubu, Üniversiteler Odak Grubu ve Kadın Odak Grubu oluşturduk.

STK’LARDAKİ ETKİNLİĞİMİZİ DAHA DA ARTIRMAK İSTİYORUZ

Bizim için kamu ile iletişimimizin artırılması ve biraz daha genişletilmesi önemli. HİB’deki, DTO’daki, DEİK’teki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Zaten toplantı, çalıştay ve etkinlikleri yakından takip ediyoruz ama yeni iş birliklerine de her zaman açığız.

Z KUŞAĞINI LOJİSTİK HAYATINA KATMAK ZORUNDAYIZ

Her ne kadar otonomlaşsak da 21.yy’nin öznesi insan olacak. İnsan kaynağını başarılı bir şekilde yönetemezsek yakın gelecekte ve orta vadede lojistik sektörünün önüne çok büyük problemler çıkacak. İnsan kaynaklarının, üniversitelerle iş birliklerinin artırılmasına yönelik projeler üretmek ve üniversitelerin çözüm ortağı olmak için bir odak grubu kurduk. Bu odak grubuna üniversitelerimizden de hocaların katılmasını istiyoruz. Onlarla birlikte ortak projeler üretmek istiyoruz. Amacımız burada gençlere yol göstermek, onlara yol açmak, akademisyenlerin fikrini almak. İstihdamda gençleri lojistiğe çekmek için bu odak grubumuz projeler üretecek. Lojistik çok önemli. Önce sağlık sonra lojistik dedik. Bugün lojistik yoksa ununuz yok. Lojistik yoksa ilacınız yok. Lojistikte en küçük bir tedarik zinciri aksamasında çok büyük sorunlar meydana geliyor.

ÜYELERİMİZ İLE BİR ARAYA GELMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Bu sene ilk kez iki liste ile seçime girdik. İki ekibin seçim stratejileri farklıydı. Demokratik ve her koşulda bize ve UTİKAD’a yakışan bir seçim gerçekleşti. Biz; biraz daha emek yoğun çalışan, yönetime her zaman yakın olan bir ekibiz. Bu dönem de güzel işler yapacağız.

Pandemi döneminin araya girmesi ve üzücü bir şekilde uzun bir sürece yayılması üyelerimizden uzak kalmamıza neden oldu. Aşılama çalışmalarının belirli bir seviyeye gelmesi önemliydi.

Üyelerimizin hepsinin, derneğin her aşamasında bizlerle birlikte olmasını arzu ediyoruz. Bu düşüncemizden hareketle 21 Ekim 2021 tarihinde İzmir’de bir üye buluşması gerçekleştirdik. Çok keyifli ve verimli bir buluşmaydı. UTİKAD olarak önümüzdeki dönemde Mersin başta olmak üzere farklı illerimizde üyeler ile buluşmaları sürdüreceğiz.

BU DÖNEMDE KADININ LOJİSTİKTEKİ ETKİNLİĞİNİ VE SEKTÖRE KATKISINI NE GÖRECEĞİZ

UTİKAD olarak uzun uzun kafa yorduğumuz konulardan biri de tabii ki sektörümüzde kadın istihdamının arttırılması. Çünkü birçok bileşenin bir araya geldiği, zamanla yarışılan, pratik çözümlere ihtiyaç duyulan lojistik sektöründe organizasyon ve iletişim konusunda doğal bir yeteneğe sahip olan ‘kadın' olgusunun başarılı olması şaşırılacak bir durum değil. Buna karşın sektörümüzde ne yazık ki kadın yöneticilerin sayısı istenen oranda değil.

Kadınlar gün geçtikçe iş dünyasında daha çok yer alıyor. Onlara yüklenen toplumsal rollerin dışına çıkarak ne kadar başarılı iş insanları olabileceklerini tüm dünyaya kanıtlıyorlar. Kadın girişimci oranı da günümüzde yükselişe geçiyor. Kadın Odak Grubu’nun da koordinatörü olarak lojistik sektöründe kadınların etkinliğini artırabilecek daha inovatif ve daha sosyal içerikli çalışmalar yapacağız.

KOBİ ÜYELERE DESTEK SAĞLAMAK İSTİYORUZ

Yine bu dönemde Üye İlişkileri Odak Grubumuzla üyelerimize ne gibi desteklerde bulunabileceğimiz üzerine çalışıyoruz. Ayrıca üyelerimizle ilgili veri analizi istatistiği çalışması yapacağız.

AMACIMIZ LOJİSTİK İŞ AKIŞLARINI TAMAMEN DİJİTALLEŞTİRMEK

UTİKAD olarak sıkça söz ettiğimiz e-ticaret, dijital uygulamalar, evrakta otomasyon konularını gündemimizde tutmaya devam ediyoruz. Geçen dönem çalışmalarına başladığımız Türkiye Dijital Lojistik Plaformu projesi eski yönetim tarafından hayat bulan kıymetli bir başarıdır. ‘Touchless & Paperless’ dediğimiz gümrüğün tamamen dijitalleşmesi, bütün evrak ve mevzuatın dijital ortama aktarılarak bir platform üzerinden paylaşılması bizim hayalimizdi. 2020 yılında başlanan UTİKAD Türkiye Dijital Lojistik Platformu model çalışmaları tamamlandı. Türkiye’de lojistik sektörünün dijitalleşmesine yönelik yol haritasını ortaya koyan çalışma, önümüzdeki yıllarda sektörün odak noktası olacak. Türkiye Dijital Lojistik Platformu Kavram Raporu, ilgili bakanlıklara sunulmak üzere hazırlandı.

UTİKAD’IN ULUSLARARASI ARENADA DA GÜÇLENEN BİR KONUMU VAR

UTİKAD olarak kamuda çok güçlüyüz; İTO, TOBB, İMEAK DTO, HİB, TİM gibi kurumlar ile mevcut Yönetim Kurulunun süregelen önemli bir diyaloğu var. Aklınıza gelebilecek her noktada Yönetim Kurulu bazında temsil ediliyoruz. Bugün bu temsilleri CLECAT’ta, FIATA’da da oluşturduk. Bizim amacımız bayrağı aldığımız noktadan çok daha ileriye götürmek.

AFET LOJİSTİĞİ

Bu arada seçildikten sonra yönetim kurulu olarak AKOM’u ziyaret ettik. Afet Lojistiği gerçekten çok önemli bir konu. Bu süreçte Afet Lojistiği ile ilgili çok önemli bir çalışma yapacağız.

DESTEK PAKETİNE İHTİYACIMIZ VAR

Lojistik sektörü olarak Turquality haricinde bizim hiçbir desteğimiz yok. Bu dönemde bizim en büyük çabalarımızdan biri planlı bir teşvikin hazırlanması olacak. Belki üretim yapmıyoruz ama biz de hizmet üretiyoruz. Bizim destek paketine ihtiyacımız var. Bu insan kaynağı ile ilgili olabilir. Nakliyeciler olmasa siz en iyi ürünü de üretseniz müşterinize ulaştıramazsınız. Lojistik tam bir dengedir. Bu dengeyi kurmalıyız.

TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK HUB OLMASINI SAĞLAYACAK BİR STRATEJİK PLAN OLUŞTURULMALI

Dünya ekonomisinde kartlar yeniden karılıyor. Ekonomik düzen tamamen değişecek. Tüm dünya ülkeleri hammadde ve yarı mamul ürünlerin önemli bir kısmını Çin’den sağlıyor. Pandemi ile birlikte bir konteyner, çip ve enerji krizi ortaya çıktı. Konteyner navlunları 18 bin dolarlara yükseldi. Bu global bir sorun. Burada Türkiye’nin lojistik bir hub olmasını sağlayacak stratejik bir plan oluşturulmalıdır. Ama bu plan STK’ların, üniversitelerin de fikirlerinin alınacağı bir çalıştay modellemesi ile yapılmalıdır.

TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSAT

Çin’de başlayan koronavirüs salgını, küresel ticarette tedarik sıkıntısını da beraberinde getirdi. Bu zor zamanların ardından 2021 yılının Türkiye özelinde sektörlere değer katacağı noktalar da ufukta görünmeye başladı. Türkiye de dahil olmak üzere bazı ülkeler, Çin’den gelen ham maddelere veya yan ürünlere bağımlı olmanın, kriz dönemleri için büyük risk taşıdığının farkına vardı. Bu nedenle dünya genelindeki tedarikçilerin büyük bölümü, ürün ya da hizmet aldıkları pazarları çeşitlendirme yoluna gittiler. Pandemi sürecinde, Çin’den yeterince hizmet ve tedarik sağlayamayan küresel şirketlerden bazıları, satın alma operasyonlarını Türkiye’ye yönlendirdi. Küresel ticaretteki bu hedef değişimini pandemi şoku ile başvurulmuş geçici bir yöntem olarak değerlendirmiyoruz. Türkiye’ye yönelen satın alma eğilimleri artarak devam edecektir.  

Bu konudaki stratejilerin doğru belirlenmesi ve bu doğrultuda bir plan oluşturulması çok önemli. Lojistik esasında satranç gibi. Başarı, hangi taşı nasıl oynayacağınıza bağlı.