Küresel Rekabetçilik Endeksindeki Yerimiz

Dünya Ekonomik Forumu 2017 – 21018 Küresel Rekabetçilik Raporu’nu yayımladı. Buna göre Türkiye Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde (KRE) 137 ülke alasında 53’üncü sırayı aldı. Türkiye’nin son 5 yılda sıralaması 10 basamak kötüleşmiş görünüyor. Yaklaşık 150 göstergeden oluşan tablodan seçim yaparak daha çok lojistik sektörünü ilgilendiren göstergeleri bu yazıda irdelemeye çalışacağız.

-Usulsüz ödemeler ve rüşvetler: 1’in en kötü 7’nin en iyi olduğu değerlendirmede Türkiye’ye 0,45 puan verilmiş. Bu puanla Türkiye dünyada 53’üncü sırayı almış.

-Etik ve yolsuzluk: Türkiye 1,34 puanla dünya 49’uncusu olmuş.

-Yargı bağımsızlığı: 1’in en kötü 7’nin en iyi olduğu değerlendirmede Türkiye’ye 0,67 puan verilmiş. Bu puanla Türkiye dünyada 103’üncü sırayı almış.

-Hükümet yetkililerinin kararlarında taraflı olması: Türkiye 0,67 puanla dünya 82’ncisi olmuş.

-Nüfuzu kötüye kullanma: Kamu görevlilerinin nüfuzunu kötüye kullanmasında 1,34 puanla Türkiye dünya 98’incisi olmuş. Bu göstergeler değerlendirilirken, örneğin dünyada  1’inci sırada yer alan ülkede en düşük oranda nüfuzun kötüye kullanıldığını belirtmeliyiz.

-Uyuşmazlık çözümünde yasal çerçevenin etkinliği: Türkiye 0,27 puanla dünya 91’incisi olmuş.

-Devletin düzenlemelerinde yargısal denetimin etkinliği: 1’in en kötü 7’nin en iyi olduğu değerlendirmede Türkiye’ye 0,27 puan verilmiş. Bu puanla Türkiye dünyada 103’üncü sırayı almış.

-Hükümetin etkinliği: Türkiye 1,34 puanla dünya 74’üncüsü olmuş.

-Terörün iş dünyasına maliyeti: 1’in en kötü 7’nin en iyi olduğu değerlendirmede Türkiye’ye 0,33 puan verilmiş. Bu puanla Türkiye dünyada 120’nci sırayı almış.

-Suç ve şiddetin iş dünyasına maliyeti: Türkiye 0,33 puanla dünya 72’ncisi olmuş.

-Yolların kalitesi: 1’in en kötü 7’nin en iyi olduğu değerlendirmede Türkiye’ye 0,74 puan verilmiş. Bu puanla Türkiye dünyada 30’uncu sırayı almış.

-Demiryolları altyapısının kalitesi: Türkiye 0,74 puanla dünya 57’ncisi olmuş.

-Liman altyapısının kalitesi: Türkiye 0,74 puanla dünya 54’üncüsü olmuş.

-Hava ulaşımı altyapısının kalitesi: Türkiye 0,74 puanla dünya 31’incisi olmuş.

-Toplam ulaşım altyapısı kalitesi: Türkiye 4,45 puanla dünya 23’üncüsü olmuş.

-Elektrik ve telefon altyapısı: Türkiye 4.45 puanla dünya 90’ıncısı olmuş.

-Hükümet bütçe dengesi: 1,78  puanla Türkiye dünya 54’üncüsü olmuş.

-Enflasyon, yıllık değişim: 1.78 puanla Türkiye dünya 116’ncısı olmuş.

-Ülke kredi derecesi: 1 – 100 arasında puanlama ile Türkiye 1,78 puanla dünya 68’incisi olmuş.

-Yükseköğretim ve iş başında eğitim: 8,5 puanla Türkiye dünya 48’incisi olmuş.

-Belki de en önemli gösterge Türkiye’nin “dış rekabet” konusunda nerede olduğudur. Dış rekabette Türkiye toplamda dünya 97’ncisi olmuş. Bunun alt kırılımları ise aşağıdaki gibi gerçekleşmiş:

-Ticaret bariyerlerinin yaygınlığı: 45’inci,

-Yabancı mülkiyetin yaygınlığı: 100’üncü,

-Gümrük işlemlerinin yükü: 80’inci,

-İthalat, GSMH %si olarak: 114’üncü

-Ticaret tarifeleri: 75’inci,

-Ülkenin yetenekli işgücü tutabilme kapasitesi: 1’in en kötü 7’nin en iyi olduğu değerlendirmede Türkiye’ye 0,85 puan verilmiş. Bu puanla Türkiye dünyada 83’üncü sırayı almış.

-Ülkenin yetenekli işgücü çekebilme kapasitesi: 1’in en kötü 7’nin en iyi olduğu değerlendirmede Türkiye’ye 0,85 puan verilmiş. Bu puanla Türkiye dünyada 103’üncü sırayı almış.

-Finansal hizmetlerin iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılaması: Türkiye 0,85 puanla dünya 51’incisi olmuş.

-İş dünyasının yetkinliği: 7,2 puanla Türkiye dünyada 67’nci sırayı almış.

-İnovasyon: 14,4 puanla Türkiye dünyada 69’uncu sırayı almış.

Aslında bir ülkenin küresel düzeyde rekabetçiliğini belirleyebilmek için tüm göstergelerin ayrı ayrı irdelenmesi, her bir başlık için saatlerce sürecek paneller düzenlenmesi mümkün. Dünyada rekabetçi fiyatlarla mal ve hizmet satabilmek için bu göstergelerin tüm kamu çalışanları ve sektör mensupları tarafından içselleştirilmesi kaçınılmaz. Bir alanda “ben varım” demek istiyorsak, bir iki göstergeyi makyajlayarak işin içinden çıkamayız. Olaya  bütün olarak bakma alışkanlığını edinmeli, bizi ısıran göstergeleri görmezden gelmemeliyiz. Yapılacak en son şey ise, bu göstergelerin verilerini belediye zabıtalarına toplatmak olmalıdır.

Cahit Soysal/csoysal@uysen.com  

Önceki ve Sonraki Yazılar