“Yenilenen” Değil “Yinelenen” Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Uzun zamandır beklenen yeni “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” 8 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak, ne oldu diye soruyorsanız “dağ fare doğurdu” diyebiliriz. “Bu ekonomik kriz ortamında herhalde yetki belgesinden para alınmaz, yetki belgesi sayısı azaltılır, sektöre giriş ve çıkış koşulları kolaylaştırılır, sağa baktın ceza sola baktın ceza anlayışından vazgeçilir” diye bekleyenler için “başka bahara” denildi.

Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin getirdiği düzenlemeleri şöyle sıralayabiliriz:

-Yetki Belgesi türlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Dolayısıyla yetki belgeleri alfabede harf bırakmayacak şekilde dağıtılmaya devam edilecek.

-Yetki Belgesi ücretlerinde yüzde 50 oranında indirim yapıldı. Bundan sonra, örneğin C2 Yetki Belgesi almak isteyenler 40.000 TL, L2 ya da R2 Yetki Belgesi almak isteyenler 200.000 TL “belge ücreti” ödeyecek.

 

-Yetki Belgesi almanın veya yenilemenin “özel şartları”nda değişiklik yapılarak asgari kapasite miktarları nispeten daha düşük belirlendi. Örneğin eski yönetmelikte C2 Yetki Belgesi vermek için 11 öz mal taşıt ve asgari 440 tonluk taşıma kapasitesi aranır iken, yeni yönetmelik gereği C2 Yetki Belgesi için 10 adet öz mal taşıt ve asgari 400 tonluk taşıma kapasitesi yeterli olacak.

-C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahiplerine taşımasını üstlendikleri eşyalar için fatura/e-fatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, taşıma bilgilerini  eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS Sistemine işlemek/iletmek zorunluluğu getirildi. U-ETDS (Ulaştırma, Elektronik Takip ve Denetim Sistemi) taşımacılığı kayıt altına alan ve merkezi denetime açık bir sistem olacak. Ancak, Bakanlığın ve sektörün bu sisteme uygun donanım ve yazılım temini için uygulama tarihi 31.12.2019 olarak belirlendi. “Madem uygulamaya iki yıl sonra başlanacak, neden bugünden yönetmelik hükmü olarak yayımlıyorsunuz” diye soran olursa, “hazırlıklarınızı yapmaya başlayın, uygulamaya geçildiğinde haberimiz yoktu demeyin” denilmek istenmiş.

-Yetki belgelerinde kayıtlı asgari kapasiteye dâhil öz mal taşıtlarının araç yaş şartı bir yaş artırılıyor. Örneğin C2 Yetki Belgesi için yaş sınırı 14 olarak belirlenmiş iken yeni Yönetmelik yaş sınırını 15’e çıkarmış durumda. Ayrıca asgari kapasite dışındaki araçlar için eski Yönetmelikte 20 yaş sınırı var iken, yeni Yönetmelik asgari kapasite dışındaki araçlar için herhangi bir yaş sınırı getirmiyor. Böylece yabancı taşıtlarla rekabet koşulları bir ölçüde iyileştiriliyor.

-“Her şey bilgisayardan izlendiğine göre araçta Taşıt Kartı bulundurma zorunluluğunun sağladığı kamu yararı ne?” diye soranlar bu soruyu bir süre daha sormaya devam edecekler gibi görünüyor. Taşıt Kartı bulundurma zorunluluğu devam ettiği gibi, bu kartın alımı için 300 TL Taşıt Kartı Ücreti ödenecek.

-R yetki belgesi sahiplerinin L tekli belgesi, L yetki belgesi sahiplerinin R yetki belgesi almak için müracaatları halinde yeni belge ücretlerini yüzde 50 indirimli almalarına olanak tanınıyor. Buna göre, R türü yetki belgesi olanların, L1, L2 veya M2 yetki belgelerinden herhangi birisini almak için veya L1, L2 veya M2 yetki belgelerinden herhangi birisine sahip olanların, R türü yetki belgesi almak için Bakanlığa müracaat etmeleri halinde, talep edilen yetki belgesi için Yönetmeliğin 14 üncü ve 15 inci maddelerde belirlenmiş şartları sağlamaları kaydıyla, düzenlenecek yetki belgesinin ücretinde bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 50 indirim uygulanacak.

-Yetki belgelerinin yenilenmesinde veya zayiinde Yönetmeliğin Ek 1 listesinde yer alan ücretin yüzde 15’i tahsil edilecek.

-Yeni Yönetmelik ile sürücülere ek eğitim zorunluluğu getiriliyor. Buna göre, yetki belgesi sahipleri çalıştırdıkları sürücülerini için; “Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen özel mesleki yeterlilik kurslarından yılda en az 7 saat süreyle yüzde 70’i pratik ve yüzde 30’u ise teorik bölümden oluşan güvenli sürüş eğitimini almalarını sağlamakla” yükümlü kılınıyorlar.

Getirilen yeni düzenlemelere ilk günden fazla olumsuz yaklaşmamak gerekir. Ancak, birisi bana Türkiye dışında bu kadar fazla türde yetki belgesi dağıtımı yapılan başka bir ülke örneği gösterir ise, düzenlemeyi yapanlardan özür dileyeceğim.

Önceki ve Sonraki Yazılar