“LOJİSTİĞE ÖZEL MOBİL ÇÖZÜMLER REKABETTE FARK YARATIYOR”

“LOJİSTİĞE ÖZEL MOBİL ÇÖZÜMLER REKABETTE FARK YARATIYOR”

ÖZEL HABER -“Gerçekleştirdiğimiz tüm bu kaynakların korunması ve verimliliği artırma çalışmaları sayesinde, 1 yılda direkt ve dolaylı olarak 300 bin KW tasarruf etmeyi hedefliyoruz” diyen Avea Kurumsal Pazarlama Direktörü Hasan Başol, sürekli hareket halinde olan lojistik sektörü için araç ve ürün takibi, toplu mesajlaşma ve mobil pazarlama gibi mobil teknolojilerin hayati öneme sahip oldu

ÖZEL HABER -“Gerçekleştirdiğimiz tüm bu kaynakların korunması ve verimliliği artırma çalışmaları sayesinde, 1 yılda direkt ve dolaylı olarak 300 bin KW tasarruf etmeyi hedefliyoruz” diyen Avea Kurumsal Pazarlama Direktörü Hasan Başol, sürekli hareket halinde olan lojistik sektörü için araç ve ürün takibi, toplu mesajlaşma ve mobil pazarlama gibi mobil teknolojilerin hayati öneme sahip olduğunu söylüyor. www.yesillojistikciler.com'a özel açıklamalarda bulunan Hasan Başol, “Rekabetin kıyasıya yaşandığı sektörde firmalar ancak kendilerine özel mobil çözümlerle rekabette fark yaratabiliyorlar” diyor.  

“TÜM İŞ SÜREÇLERİMİZİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAKLAŞIM İÇERMESİNE DİKKAT EDİYORUZ” 

Avea’nın “Sürdürülebilirlik Raporu” hazırlanmasındaki temel amacı nedir?Avea olarak, sürdürülebilirliğin toplumsal, ekonomik ve çevresel olarak özellikle üç boyutlu değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor; bütün iş süreçlerimizin de bu boyutlarıyla sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz. Bu noktada, hem ana faaliyetlerimizin, hem de tüm iş süreçlerimizin sürdürülebilir bir yaklaşım içermesine dikkat ediyoruz.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HAYATIMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEYE ODAKLANDIK”

Ürettiğimiz yenilikçi teknolojilerden, imzamızı attığımız sosyal sorumluluk projeleri ve içinde çalıştığımız binalara kadar, yaptığımız her çalışmayı sürdürülebilirlik ekseninde değerlendirerek; sürdürülebilirliği hayatın her alanına taşıyarak hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirmeyeodaklanmış durumdayız.Sahip olduğumuz bu bakış açısı ile sürdürülebilirlik bizim için, Türkiye'nin geleceğine yatırım vizyonuyla, ülke kalkınmasına ve topluma fayda sağlayan uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerde yer almak anlamını taşıyor. Bu noktadan hareketle sürdürülebilir bir sistem oluşturmayı, vazifeden öte temel sorumluluk alanlarımızdan biri olarak görüyoruz.

İLK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

Bugüne kadar bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (BMKİS) de dikkate alarak bir raporda topladık ve ilk ‘Sürdürülebilirlik Raporu’muzu hazırladık.Hazırladığımız bu çalışmayla, kurumların sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası düzeyde denetleyen en itibarlı kurum olarak kabul edilen Küresel Raporlama İnisiyatifi’nden (GRI) de onay aldık ve böylece Sürdürülebilirlik Raporumuzu bu alanda dünyanın en itibarlı kurumu tarafından da onaylı hale getirmiş olduk.

HER NOKTADA ENERJİ TASARRUFU

Sürdürülebilirlik Raporu’nda öne çıkan konu nedir?

Güvenilirlik ve şeffaflığımızın bir göstergesi olarak nitelendirdiğimiz raporumuzla; sürdürülebilirlik anlayışıyla toplumumuza olumlu katkıda bulunurken kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması konusundaki hassasiyetimizi de ortaya koyduğumuza inanıyoruz.Bu süreçle eş zamanlı olarak, Ümraniye’de bulunan Teknoloji Merkezi binamızda oluşturduğumuz “Yeşil Bina” konsepti ile enerji ve su sistemlerindeki sürdürülebilirlik uygulamalarımızla, her noktada enerji tasarrufunu ve çevrenin korunmasını göz önünde tutarak geliştirdiğimiz çalışmalar mevcut.

AMERICAN LEED GOLD SERTİFİKASI’NA KENDİ KATEGORİSİNDE SAHİP OLAN İLK VE TEK ŞİRKET

Üstelik, Ümraniye’de bulunan binamız adına, enerji ve çevre tasarımında liderliği temsil eden ‘American LEED Gold Sertifikası’nı almaya hak kazanarak, bu sertifikaya kendi kategorisinde sahip ilk ve tek şirket olduk.Enerji verimliliğini sağlamak ve çevreye verilen zararı bertaraf etme stratejimiz kapsamında ise, ilk adım olarak ASHRAE standartlarına uygun şekilde, binanın enerji harcayan ana sistemlerinin enerji verimliliği etütlerini detaylıca gerçekleştirerek; enerji verimliliğini artırmak için bir yol haritası belirledik.

KULLANDIĞIMIZ ELEKTRİK ENERJİSİNİ, YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ELDE EDEN BİR TEDARİKÇİDEN TEMİN EDİYORUZ

Bu kapsamda, kullandığımız elektrik enerjisini, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik elde eden bir tedarikçiden temin ediyoruz. Su tüketimlerinin takibini gerçekleştirerek; iyileştirmeler için gerekli sistemleri kurma yoluna gittik. Yağmur suları ile klima sistemlerine ait suların, yer altına yerleştirdiğimiz bir depoda toplanmasını sağlayarak; şebekeden su tüketimini azalttık. Dış aydınlatmada kullanılan armatürleri ise ışık kirliliğine yol açmayacak armatürlerden seçiyoruz. 

YEŞİL SERTİFİKALI, ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLERDEN SEÇİYORUZ 

Bunların yanı sıra, düşük cıvalı floresan tip lambaları ve ozon tabakasına zarar vermeyen, küresel ısınmaya minimum etkisi olan soğutucuları kullanma alışkanlığı geliştirdik. Binada kullanılan temizlik malzemelerini yeşil sertifikalı,çevre dostu ürünlerden seçiyoruz. Elektronik ürünlerde ise, düşük enerji tüketim değerlerine sahip; Energy Star logolu, verimli ürünleri tercih ediyor ve tüm bu kriterleri genel satınalma politikamıza adapte ediyoruz.Sera gazı geri dönüşüm ve belediye firmalarıyla yaptığımız sözleşme ve protokoller dâhilinde, atıklarımızı direkt çöpe değil; geri dönüşüme gönderiyoruz. Ayrıca akü alımı yaptığımız sözleşmelerde, ‘Çevre Koruma Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak; atık pillerin toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda da ek maddeler bulunuyor.

1 YILDA DİREKT VE DOLAYLI OLARAK 300 BİN KW TASARRUF ETMEYİ HEDEFLİYOR

Gerçekleştirdiğimiz tüm bu kaynakların korunması ve verimliliği artırma çalışmaları sayesinde, 1 yılda direkt ve dolaylı olarak 300 bin KW tasarruf etmeyi hedefliyoruz.Tüm bunlara ek olarak, enerji tasarrufu alanında Massachusetts Institute of Technology (MIT) ile yakın geleceğin “Akıllı Şehir” konseptinin bir ön çalışması niteliğinde olan Akıllı Ev”, “Akıllı Kiosk” ve “Akıllı Durak” projeleri üzerinde çalışıyoruz.

TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ 10 YILDA ÇOK ÖNEMLİ GELİŞME KAYDETTİ

Ulaştırma ve taşımacılık sektörü sizin için ne kadar önemli?

Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum, ekonomik ve ticari hedeflerimizle birlikte lojistik; sanayi odaklı büyüyen Türkiye’de ihracatın artarak gelişmesinde en büyük paydaş sektörlerden biri olarak gösteriliyor.Türk taşımacılık ve lojistik sektörüne baktığımızda; bu sektörün özellikle son 10 yılda önemli bir büyüme ve gelişme kaydettiğini; yapılan çeşitli araştırmalara bakıldığında ise sektörün önümüzdeki 10 yıl içinde de hızla gelişmeye devam edeceği öngörülüyor. Ülke ekonomisine çok büyük bir katma değer sağlayan Türkiye lojistik sektörü kuşkusuz ki bizim için de önem taşıyan sektörlerin başında geliyor.

LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ’NDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLE İLGİLİ KRİTER

2007 yılından bu yana, iki yılda bir yayınlanan Dünya Bankası Küresel Lojistik Performans Endeksi’nin 2014 sonuçlarına göre Türkiye, 2014 yılında 160 ülke arasında 30. sırada yer aldı. Lojistik performansın değerlendirildiği 6 temel kriter arasında yer alan “Ticaret ve taşımacılık ile bağlantılı altyapının kalitesi” başlığı altında bilgi teknolojileri de bulunuyor.Her alanda olduğu gibi lojistik sektöründe de gelişen teknoloji ve artan bilgi teknolojilerinin kullanımıyla beraber verimlilik artışı, maliyetlerde düşüşe ve çevrenin korunmasına ciddi katkılar sağlanmakta.  Biz de hem teknoloji üreten hem de teknoloji alanında birbirinden farklı çözüm ve hizmetler sunan bir şirket olarak, lojistik sektörü özelinde başarılı birçok çalışmaya imzamızı atmayı sürdürüyoruz.

Ulaştırma ve taşımacılık sektörüne özel projeleriniz var mı?

Avea olarak, lojistik sektörüne özel, data, ses, roaming, mesajlaşma, akıllı telefonlar, makineler arası iletişim (M2M), lokasyon bazlı servisler ve 3G tabanlı araç takip çözümlerine kadar pek çok uygulamayla sektöre ivme kazandırırken; şirketlerin maliyetlerini düşürüyor ve önemli ölçüde tasarruf sağlayarak gelirlerinin artmasına da yardımcı oluyoruz. Bugüne kadar lojistik sektörü özelinde hayata geçirdiğimiz projelerimizi ve işbirliklerimizi şu şekilde özetleyebiliriz:

Avea Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri: Avea olarak farklı sektörlerden birçok kurumsal müşterimize Araç Takip Sistemlerini kampanya ya da özel çözümler halinde sunuyoruz. Sunduğumuz tüm bu sistemlerde deiş ortaklığı ekosistemimizde çalışarak müşterilerimize en uygun çözümleri hayata geçiriyoruz. Örneğin; “Avea Yeni Nesil Araç Takip Kampanyası”ndan yararlanan müşterilerimize Avea’nın kolay ödeme modeliyle en uygun M2M data hizmetini de sunuyoruz. Müşterilerimiz 24 ay taahhütlü kampanyamız ile Araç Takip Sistemi’ne cihaz, data ve ilk montaj dahil aylık sadece 26 TL gibi uygun bir ücret ödeyerek sahip olabiliyor. M2M data paketlerimizi iş ortaklarımızın araç takip cihazı, montaj, satış destek ve harita sistemleri gibi tüm hizmetlerini bir arada kampanya halinde sunuyoruz. Araç Takip Sistemleri sayesinde firmaların iş dışı kullanımları engellenerek yüzde 20’ye varan yakıt tasarrufu sağlanırken; operasyonel verimliliklerini artırmalarını sağlıyoruz. Çalınma durumunda yer tespiti sağlama, azalan kaza riski, kural dışı kullanımların önlenmesi, istenilen bölgelere giriş çıkış takibi, raporlaması, sürücü performansı takibi ve araçların bakım masraflarından tasarruf gibi birçok fayda sağlayan sistemle kurumsal müşterilerimizin memnuniyetlerini önemli ölçüde artırmayı hedefliyoruz.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ VE YAKIT TÜKETİMİ İLİŞKİSİ

Lojistik sektöründe maliyet, ortalama satış fiyatının yüzde 30'unu aşarken, araç takip sistemi kullanan firmalarda bu rakam yüzde 25'lere kadar iniyor. Araç takibi, sektörün ana maliyet kalemi olan yakıt tüketimini takip edebilmenin de en etkili yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu teknolojiyle, araçların tek ya da çeşitli gruplara göre sınıflandırılıp izlenebilmesi, duraklama yapılan yerler ve rölanti süreleri gibi durumlar için uyarılar tanımlanabilmesi, her araç için ayrı raporlar alınabilmesi mümkün olabiliyor.Kampanyamızın yanı sıra farklı sektörlerden birçok şirket, Avea kalitesindeki hizmeti; onlar için özel olarak geliştirdiğimiz fark yaratan çözümlerle almayı tercih ediyor. Tüm M2M servislerimizi, bu servislere özel geliştirilen SIM kartlarla destekliyoruz.

Üretimden tüketime uzanan süreçte ısı ve tazelik mobil takipte: 60’ın üzerinde ulusal ve uluslararası havayolu şirketine ikram hizmeti veren Turkish Do&Co, üretim aşamasından yükleme aşamasına kadar geçen süredeki ürünün ısı değişimlerinin kontrolünü ve takibini Avea Araç Takip Sistemleri ile online olarak yapıyor. Sistem sayesinde, Do&Co’nun en önemli maliyet kalemlerinden biri olan ihtiyaç fazlası yemek üretimi azalırken, kişiye özel yemek seçimi, stok takibi kolaylaştı ve yükleme indirme hacmi artarken, harcanan süreler azaldı. Do&Co, Avea’nın Araç Takip Sistemi sayesinde tasarruf, çeşitlilik, esneklik, servis kalitesinde ve müşteri memnuniyetinde ve aynı zamanda gelirlerinde de artış sağlamıştır.Sürekli hareket halinde olan lojistik sektörü için araç ve ürün takibi, toplu mesajlaşma ve mobil pazarlama gibi mobil teknolojiler hayati öneme sahip. Rekabetin kıyasıya yaşandığı sektörde firmalar, ancak kendilerine özel mobil çözümlerle rekabette fark yaratabiliyorlar.En yaygın kullanılan teknolojilerden biri olan, sahadaki araçlara ait konum, hız ve yön bilgilerinin uydu haritasından izlenebilmesini sağlayan araç takip sistemi sayesinde, firmalar hizmet kalitelerini artırırken verimliliklerine de katkıda bulunuyorlar. Bu teknolojiyle, araçların tek ya da çeşitli gruplara göre sınıflandırılıp izlenebilmesi, duraklama yapılan yerler ve rölanti süreleri gibi durumlar için uyarılar tanımlanabilmesi, her araç için ayrı raporlar alınabilmesi mümkün olabiliyor.

Ulusoy, yolcularının güvenliğini mobil takip ile sağlıyor: Ulusoy firması için geliştirilen Monobox Projesi ile, Ulusoy otobüslerinin konumu harita üzerinden online olarak takip edilebiliyor, kamera görüntüleri de online izlenebiliyor. Görüntüler ayrıca otobüs içerisinde yer alan dijital video kayıt cihazına da kaydedilerek yolcuların ve personelin güvenliği güvence altına alınıyor. Sistemin sürekli kayıt halinde olması, uçaklardaki kara-kutu teknolojisine benzer bir şekilde, kayıtlı görüntülerin istendiği zaman izlenebilmesini de beraberinde getiriyor. En yaygın kullanılan teknolojilerden biri olan, sahadaki araçlara ait konum, hız ve yön bilgilerinin uydu haritasından izlenebilmesini sağlayan araç takip sistemi sayesinde, Ulusoy, sunduğu hizmetin kalitesini artırırken; verimlilik artışını da yakalamış oluyor.

TOPLU MESAJLAŞMA

Türkiye’de ulaştırma ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalara özellikle hangi alanlarda çözümler sunuyorsunuz?

Sektörün farklı kollarında faaliyet gösteren pek çok lider firmanın, kendilerine özel geliştirdiğimiz çözümlerle çalışmalarında fark yaratmasına destek veriyoruz. Ulusoy, Pamukkale, THY Teknik A.Ş., Sürat Kargo, Ekol gibi sektörün farklı kollarında faaliyet gösteren pek çok firma, Avea kalitesindeki hizmeti; şirketimizin kendilerine özel ürettiği çözümlerle almayı tercih ediyor. Lojistik ve taşımacılık sektöründeki firmaları, rakiplerinden ayıracak mobil çözümlerden biri de toplu mesajlaşma. Kurumlara özel mesajlaşma servisleri tüm müşteri, çalışan ve iş ortaklarına aynı anda kolayca ulaşma olanağı sunuyor.Bu sayede, hem kısa zamanda mesajlar iletilmiş hem de iletişim maliyetleri düşürülmüş oluyor. Toplu mesajlaşma çözümlerini kullanan bir seyahat firması, müşterisi internet ya da çağrı merkezinden bilet satın aldığı anda yolculuk bilgilerini cep telefonuna kısa mesaj olarak göndererek müşteri memnuniyetinde bir adım öne geçiyor.

MOBİL PAZARLAMA ve MOBİL REKLAMIN ÖNEMİ

Sektördeki firmaların üzerinde mutlaka durmaları gereken bir diğer mobil çözüm ise, mobil pazarlama ve mobil reklam. Marka ile tüketici arasındaki ilişkiyi güçlendiren önemli bir unsur olan mobil pazarlamayla, pazarlama mesajları farklı kurgu ve uygulamalarla müşterilerin cep telefonlarına iletilebiliyor. Mobil pazarlamanın “İzinli Veri Tabanı Yönetimi” ile hedefli pazarlamayı mümkün kılan yapısı, hedef kitlesini belirlemiş lojistik ve taşımacılık firmaları için çeşitli kampanyalarla yeni fırsatların da kapısını aralıyor.

ARAÇ BAŞINA YILDA 1000 EURO YAKIT TASARRUFU ELDE EDİLECEK 

Son dönemde yeşil lojistik ve yeşil taşımacılık kavramları sektörde öne çıkıyor. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? 

Pirelli ile işbirliğine giderek, Türkiye’nin İlk Siber Filo Yönetimi Projesi’ni hayata geçirdik. Bu projemiz özellikle de yeşil lojistik ve yeşil taşımacılık kavramları için iyi bir proje örneği olarak dikkat çekiyor. Sunduğumuz çözüm, sistemdeki SIM kartlarımız sayesinde lastiklerle ilgili tüm güncel durum ve bilgilerin kesintisiz olarak GPRS üzerinden sunuculara taşınmasını sağlıyor.Yenilikçi sürüş teknolojisi CyberFleet, lastiğin içine yerleştirilen sensörler sayesinde hava basıncı, ısı gibi lastiklerle ilgili güncel durum ve bilgileri, Avea altyapısı üzerinden kesintisiz bir iletişimle sürücüye ve filo yöneticisine anında aktarıyor.Bu yeni teknolojiyle, bir filo araç başına yılda 1000 euro yakıt tasarrufu elde edebilecek. Bu yılın sonunda 1000 araca ulaşması hedeflenen proje kapsamında 1 milyon euro yakıt tasarrufu ve 2 bin ton daha az karbon salınımı ile çevreye katkı, yol ve yük güvenliği sağlanacak.Önümüzdeki dönemde de her sektörün kendi dinamiklerine uygun, ihtiyaçları karşılayan yenilikçi çözüm ve hizmetlere imzamızı atarken; sunduklarımızla özellikle çevrenin korunmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Etiketler :