Prof. Dr. Okan Tuna

Prof. Dr. Okan Tuna

Lojistik Mühendisliğinde alanında tezsiz yüksek lisans yapmak isteyenlere...

Lojistik, disiplinler arası bir bilim ve uygulama alanı olup mühendislik, matematik, yöneylem, işletme, ekonomi, hukuk, bilişim teknolojileri gibi birçok farklı alanı kapsamakta ve bu alanların da bir sistem dâhilinde uyumlu bir şekilde etkin kullanımını gerektirmektedir. Bu etkin kullanım, lojistik probleminin sahip olduğu içeriğe göre kimi zaman yönetim kimi zaman da mühendislik yönlü bir bakış açısını ortaya koymayı zorunlu kılmaktadır. Son dönemlerde, tedarik zinciri süreçlerinin daha da belirgin hale gelmesi, özellikle depolama, stok yönetimi, ulaştırmada rotalama gibi kararların ön plana çıkmasına neden olmuş ve doğal olarak da mühendislik yaklaşımını gerekli kılmıştır.

LOJİSTİK MÜHENDİSLİĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

Lojistik mühendisliği, mühendislik disiplininin bilimsel ve matematiksel ilkelerini, daha etkin bir altyapı yaratmak amacıyla tüm lojistik faaliyetlerine uyumlaştırmaya çalışmaktadır. Bu uyumlaştırma aşamasında ise; sistem analizi, istatistik, veri madenciliği ve büyük veri analizi, ağ analizi gibi çeşitli mühendislik tekniklerini de kullanmaktadır.

Türkiye’de lojistik kavramı özellikle son on yılda önemli gelişmeler göstermiştir. Ancak, bu gelişmelerin sürdürülebilir olması için daha yoğun bir bilimsel bakışa ve mühendislik anlayışına sahip olunması gerekmektedir. Özellikle işletmelerin lojistik performanslarında etkinliğin sağlanmasında ilgili alt/üst yapı ve tesislerin etkin planlanıp işletilmesi gerektiği önemli bir gerçektir. Makro açıdan bakıldığında da, küresel/bölgesel ulaştırma koridorlarındaki gelişmeler ve Türkiye’nin jeo-politik ve jeo-ekonomik konumu göz önüne alındığında stratejik üstünlüklerden yararlanabilmek için lojistik olanaklarının mühendislik yaklaşımları kapsamında incelenip, bilimsel araştırmalar ve projeler üretilmesi gerekliliği de bulunmaktadır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ LOJİSTİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren lojistik mühendisliği tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmektedir. Bu yüksek lisans programı; mühendislik, ,işletme, lojistik ve ulaştırma alanlarını entegre ederek, işletmelerin küresel pazarlarda lojistik ve tedarik zinciri yeteneklerinin planlanması, uygulanması ve yönetiminde liderlik rolü oynayacak mühendisleri yetiştirecek şekilde hazırlanmıştır. Mezunlar, işletmelerin tedarik zinciri ve lojistik departmanlarında iş bulabilmektedir. Diğer taraftan, mezunlarımız Türkiye’nin lojistik ve ulaştırma yeteneklerinin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunabilmektedir.

BAŞVURULAR 25 OCAK'TA BAŞLIYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kapsamında Tezsiz Lojistik Mühendisliği programına başvuru yapmak isteyenler için başvuruların 25 Ocak 2016 tarihinde başlayacağını belirtmek isterim. Adayların, www.fbe.deu.edu.tr adresinden ön kayıt kayıtlarını yaptıktan sonra istenen belgeler ile birlikte 4 Şubat 2016 tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsüne bizzat gelip belgeleri ile birlikte kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Sınav tarihi ise 8 Şubat 2016. Daha detaylı bilgi için adayların enstitü web sayfasını ziyaret etmelerini veya programın Ana Bilim Başkanı olan bana  e-posta (otuna@deu.edu.tr) ile ulaşmalarını tavsiye ederim. 

Önceki ve Sonraki Yazılar