Prof. Dr. Okan Tuna

Prof. Dr. Okan Tuna

Lojistikçiler Neden Sosyal Medyayı Kullanmalı? (Lojistik Sektörü İçin Dijital Pazarlama-3)

Sosyal medya platformlarının son dönemlerde hızla geliştiğini ve çeşitlendiğini gözlemlemekteyiz. Aslında tüketici pazarları için etkin bir pazarlama unsuru olarak görülmesine rağmen endüstriyel pazarlar  (B2B)  için de sosyal medyanın kullanılabileceğini ve bu anlamda da lojistik sektörüne büyük katkılarda bulunabileceğinin altını çizebiliriz. Sosyal medya üzerinde içerik zenginliği, işletmeyi diğer rakiplerinden ayırıcı ve satışı arttırıcı çok önemli bir özellik olmasının ötesinde aynı zaman da paydaşlar ile olan ilişkinin de yönetilmesinde çok önemli destekler sağlayabilmektedir.

SOSYAL MEDYA 4 AMAÇ İÇİN KULLANILIYOR

Yapılan araştırmalar, sosyal medyanın öncelikli olarak 4 amaç için kullanıldığını tespit etmektedir. İşletmenin görünürlüğünü arttırmak, marka imajını güçlendirmek, işletmeyi bir düşünce lideri olarak konumlandırmak ve yeni müşterileri/satışları tetiklemek.

Lojistik ve ulaştırma sektörünün önemli işletmelerinin sosyal medya kullanımı konusunda stratejiler belirlediğini ve uygulamaya koyduğunu gözlemlemekteyiz. Örneğin, 250 binden fazla çalışanı ile dünyanın en büyük konteyner taşıyıcılarından olan Maersk 2011 yılında belirlediği sosyal medya stratejisi ile çok geniş bir ağ ile iletişime geçme kararı almış ve başarılı sonuçlar da elde etmiş durumdadır.

Maersk özelinde konuyu ele aldığımızda, sosyal medya stratejisinin çok geniş bir ekosisteme yönelik tasarımlandığını görmekteyiz. Sivil toplum örgütleri, Maersk’in mevcut ve potansiyel çalışanları,  rakipler, tedarikçiler, kanun koyucular ve denizcilik tutkunları. An itibariyle 9 farklı sosyal medya platformunda yer alan Maersk özellikle Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn  gibi mecraları merkeze alan ve daha yoğun kullanan bir uygulama içerisindedir. Diğer sosyal medya mecraları ise şunlardır: Flicker, Instagram, Tumblr, You Tube ve Sina Weibo.

FACEBOOK’DA 1 MİLYON 115 BİN 65 SAYFA BEĞENİSİ

Maersk’in Nisan ayı itibariyle sosyal medya mecralarındaki performansına baktığımızda ise şöyle bir tablo ile karşılaşmaktayız. Twitter’da 121 bin 958 takipçi, Facebook’da 1 milyon 115 bin 65 sayfa beğenisi ve Linkedin’de de 147 bin 549 takipçi.

Maersk, bir dünya devi olarak bu işe önemli bir bütçe ve ekip ayırmakta ve her geçen gün de sosyal medya ortamında etkinliğini arttırabilmektedir. Ancak, sosyal medya yönetimi  her türlü ölçekte işletme için de  kolaylıkla uygulanabilir ve başarılı olabilir bir özelliği sahiptir. Bu anlamda dikkat edilecek en önemli konu sosyal medyada yapmış olduğunuz her bir etkinliğin (beğeni, yorum, tweet) sosyal medya pazarlama planı içerisinde yer alması gerekliliğidir. Bu çerçevede  işletmelere aşağıdaki aşamaları takip etmelerini önermekteyiz;

1)  Sosyal medya amaçlarının ve başarı kriterlerinin tanımlanması: Sosyal medyadaki var oluş amacı ne? Kimler için sosyal medyadasınız? Önümüzdeki üç ayda kaç takipçiye ulaşmayı hedefliyorsunuz? Satışa yönelik hedefleriniz neler? gibi soruların öncelikli olarak işletme pazarlama yöneticileri tarafından verilmesi gerekmektedir.  

2)  Rakiplerin Analizi: Rakipleriniz ne yapıyor? Ne tür mecralar ve içerikler kullanıyor gibi kısa bir araştırma önemli girdiler sağlayabilmektedir.

3)  Sosyal Medya Mecralarının Belirlenmesi: Maersk vakasında da belirtildiği gibi sosyal medya mecraları çeşitlilik göstermektedir. İşletme olarak bunların hangilerinde ve ne yoğunlukta yer alacağınızın belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin B2B pazarında Linkedin gibi mecraların Twitter ve Facebook gibi mecralarla desteklenmesi önemli etkiler yaratabilmektedir.

4)  İçerik Belirlenmesi: Bu belki de en kritik ve en önemli aşama olarak değerlendirilmektedir. Bu aşamada, pazarlama yönetiminin aşağıdaki sorulara yanıt araması gerekliliği bulunmaktadır;

a.     Ne tür içerik paylaşacaksınız

b.     Ne sıklıkta içerik paylaşacaksınız

c.      Her bir içerik için hedef kesiminiz ne olacak

d.     İçerikleri kim oluşturacak

e.     İçeriklerin paylaşımını nasıl yapacaksınız

5)  Test ve Değerlendirme: Mecralarınızın ve sonuçların takibi özellikle sürekli değişen sosyal medya dünyasında önem kazanmaktadır. Bu anlamda, alacağınız geri bildirimler size sosyal medya planınızın düzenlenmesinde faydalı olabilecektir. 

Önceki ve Sonraki Yazılar