İTO’da gündem LOJİSTİK

İTO’da gündem LOJİSTİK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 24 No'lu Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından gerçekleştirilen "Taşımacılıkta Lojistik Hareketlerinin Engellemesi" konulu zümre toplantısında lojistik sektörünün sorunları konuşuldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 24 No'lu Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Meslek Komitesi tarafından gerçekleştirilen "Taşımacılıkta Lojistik Hareketlerinin Engellemesi" konulu zümre toplantısında lojistik sektörünün sorunları konuşuldu. Sektörün güncel sorunlarına ilişkin konuların ele alındığı zümre toplantısının açılışı İstanbul Ticaret Odası İbrahim Çağlar tarafından yapılırken, Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, UND Taşıma Hukuku Çalışma Grubu Başkanı Naz Ege, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Kayıhan Özdemir Turan ve İTO Meslek Komite Üyesi Oktay Erdoğan tarafından taşımacılığı etkileyen sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.İlk olarak UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Kayıhan Özdemir Turan tarafından gerçekleştirilen sunumda, karayollarında araçlara uygulanan ağırlık limitleri, lojistik merkezlerinde yaşanan sorunlar, gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler ve etkileri gündeme getirildi. Ardından İTO Meslek Komite Üyesi Oktay Erdoğan tarafından gerçekleştirilen sunumda ise taşımacılık faaliyetlerin engelleyen sürüş yasakları ve tonaj kısıtlamalarının yarattığı engeller paylaşıldı.LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ'Nİ NELER ETKİLİYORUluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener tarafından gerçekleştirilen sunumun ana konusu, Türkiye ticaretine zarar veren ve taşımacılık sektörü açısından engel teşkil eden iç gümrük idarelerinde ve sınır kapılarında karşılaşılan sorunlar oldu. Fatih Şener tarafından gerçekleştirilen sunumda, Türkiye’nin Dünya Bankası tarafından yayınlanan Küresel Lojistik Performans Endeksi sonuçları ve ülkemizin genel performansına etki eden endeks kriterleri vurgulanırken, gümrük ve zamanlılık performanslarındaki son iki endekste yaşanan düşüşün ülke performansına olan etkileri hakkında bilgilendirme yapıldı.Dünyadaki çeşitli sınır kapılarındaki gümrük süreçleri ile ülkemiz sınır kapılarındaki süreçler arasındaki farklılıklara ve en iyi uygulama örneklerine ilişkin bilgiler paylaşan Şener, ülkemiz sınır kapılarındaki aksayan yönleri ve iyileştirme önerilerini aktardı.Avrupa’ya yapılan taşımalarda coğrafi olarak birkaç günlük mesafede olduklarını ancak ülkemizdeki mevcut sorunlar nedeniyle erişim anlamında mesafenin çok daha uzak olduğunu aktaran Şener, Avrupa’daki taşımacıların rekabette bir adım öne geçmesine imkân veren uygulama ve mevzuat farklılıklarını ve kolaylıkları aktarırken ülkemiz taşımacıları adına uluslararası rekabette eşitliği sağlamak için mevzuat ve uygulama anlamında yapılması gerekenleri paylaştı.SEKTÖRDE ÇALIŞMA BARIŞI UND Taşıma Hukuku Çalışma Grubu Başkanı Naz Ege tarafından gerçekleştirilen sunumda, taşımacılık sektörünün iş hukuku ile ilgili sorunları ve iş mahkemelerinde devam eden davalara ilişkin bilgiler aktarıldı. Sektörün iş hukuku sorunları ile ilgili devam eden UND girişimlerine ilişkin bilgiler paylaşan Ege, sektördeki çalışma barışının önemine değindi.OĞUZHAN BERBER: “SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”Ekonomi Bakanlığı Lojistik Dairesi Başkanı Oğuzhan Berber tarafından yapılan konuşmada sektörün mevcut sorunlarının çözümüne yönelik Bakanlık girişimleri ve projeleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Ekonomi Bakanlığının ülke ticaretine ve ticaret erbabına sahip çıktığını ve sektörün daha sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmesi adına destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Berber, ülkemizin mevcut hedeflerine ulaşmak için kamu ve özel sektör olarak birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Etiketler :