“Demiryoluna 100 milyar dolar yatırım yapılacak, 500 adet elektrikli lokomotife ihtiyaç olacak!”

“Demiryoluna 100 milyar dolar yatırım yapılacak, 500 adet elektrikli lokomotife ihtiyaç olacak!”

“Özel sektör 5 yıl içinde 100’e yakın lokomotif alabilecek. Halihazırda önemli lojistik ve taşımacılık firmaları lokomotif almak istiyor. Kamu ve özel sektörün 10 yıl içinde elektrifikasyonlu hatların uzunluğunun artmasına bağlı olarak en az 500 tane elektrikli lokomotif alınacağını öngörüyorum.”

ÖZEL HABER - 1 Mayıs 2013’te demiryolu sektörünün uzun yıllardır beklediği “Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Hakkındaki Kanun” yürürlüğe girdi. Ancak kanunun yürürlüğe girmesi demiryolunda serbestleşmenin başlaması için kanun kapsamında ikincil mevzuatın da kısa süre içinde çıkması gerekiyor. Halihazırda demiryolu sektöründe yük taşımacılığı yapan birçok firma bulunuyor. Bir firmalar şu ana kadar TCDD’ye ait vagonlarla veya kendilerine ait vagonlarla ama TCDD’nin lokomotif ve personeli ile demiryolu taşımacılığı yapıyorlardı. Kanunla birlikte özel sektör artık kendi lokomotifi, vagonu ve personeli ile demiryolu taşımacılığı yapabilecek. Bir yandan altyapının iyileştirilmesi ile ilgili başta Yüksek Hızlı Tren (YHT) projeleri almak üzere ray yenileme, çift hat yapmak, sinyalizasyon ve elektrifikasyon gibi çalışmalar sürerken diğer tarafta da özel sektör demiryoluna yol yapımı, çeken-çekilen araç yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin havacılıktaki atılımının benzerini demiryolunda da göstermesi bekleniyor. Benzer başarının demiryolu sektöründe de yaşanacağına inananların başında da Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) Başkanı İbrahim Öz geliyor. İşte İbrahim Öz’ün www.yesillojistikciler.com’a yaptığı özel açıklamalar…

YÖNETMELİKLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

DTD olarak öncelikli hedefimiz demiryolu kanununu çıkarılması yönünde çalışmalar yapmaktı. Bu konuda her platformda lobi faaliyetleri yaparak kanunun çıkarılmasını hızlandırdığımızı düşünüyoruz. Şimdi ikincil mevzuatların düzenlenmesi gerekiyor.Demiryolu sektörü ile ilgili düzenleyici kuruluş olarak 655 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü oluşturuldu.İlgili Genel Müdürlükçe, Avrupa Birliği’nin (AB) ilgili mevzuatını ve Türkiye’nin şartlarını da dikkate alan çok kapsamlı ve hızlı bir çalışma yapılıyor. Bu mevzuatın yapılması ile ilgili çalışmaları takdirle karşılıyoruz.Taslak çalışmaları yapılan bu düzenlemelerin çok yakın bir gelecekte ulaştırma sektöründeki diğer kamu ve özel tüm paydaşlara, sivil toplum kuruluşlarına görüş ve öneri alınmak üzere gönderileceğini tahmin ediyoruz.

ALTYAPI YATIRIMLARI

Türkiye’nin geneline baktığımızda demiryolu altyapısının yüzde 80’i değiştiği ve değişiklerin devam ettiğini görüyoruz. Dingil basıncı ağırlığı yükseltildi. Çeken ve çeken araçların hızları ve standartları yükseltildi. Sinyal çalışmalarımız da hızlandı. Şu an da şebekenin büyük bölümünde dizel lokomotifler kullanıyoruz. 2023 yılının hedefi tüm hatların elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu  hale getirmek. Tüm demiryolu şebekesinde elektrikli lokomotifleri kullandığımızda, dizelli lokomotif kullanımına göre en az 3’te 1 oranında daha az bir maliyetle taşıma yapmış olacağız. Böylece dışarıdan dövizle aldığımız yakıta daha az ödeyeceğiz bu suretle dış açığımız azalacak. Ayrıca daha az maliyetle taşıma yaptığımız için, ürünlerimizin satış fiyatı dünya ile rekabet edebilir bir düzeye gelecek, ihracatçımız ve sanayicimizin rekabet gücü artacak.

DEMİRYOLUNA GELECEK 10 YILDA 100 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Türkiye’nin coğrafik konumu ve lojistik yeteneğini düşündüğümüz de gelecek 10 yıl içerisinde Türkiye’de demiryoluna kamu ve özel yatırımının 100 milyar doları geçeceği tahmin ediyoruz.YÜKLERİN HIZIEskiden bizim yükte ticari hızımız saatte 5 ile 10 kilometre arasında değişiyordu. Yollarımız bakımsızdı. 10 yıl öncesini söylüyorum. Şu an yükteki ticari hızımız ortalama 40-50 kilometreye çıktı. Raylar yenileniyor, standartları yenileniyor, kurp yarı çapları genişletiliyor. Güzel gelişmeler var. 2023 hedefine uygun olarak tüm hatlarımız elektrikli ve sinyalli yapıldığı zaman ticari hızımızın 80 kilometreye çıkacağına inanıyorum.

YHT’NİN YÜK TAŞIMACILIĞINA FAYDASI

YHT’ler kendi hatlarında işlemeye başladığında ve konvansiyonel hatlarda da yolcu treni işletmesine gerek kalmadığında, konvansiyonel yollar yalnız yük taşımalarına tahsis edilecek. Ayrıca 10 yıl içinde 4 bin kilometre elektrikli ve sinyalli konvansiyonel yeni hat yapılacak. Mevcut eski yollarda yüke kalacağı için yük taşıyıcılar daha seri çalışabilecek.

TÜRKİYE 10 YIL İÇİNDE DEMİRYOLU MERKEZİ OLACAK

Demiryolu sektörü için önümüz çok açık. Sektörde önemli gelişmeler olacağına ve sektör olarak da arzu edilen yerlere geleceğimize inanıyoruz. Son 10 yılda gelinen noktayı hayal edebilir miydik? Ben hayal edemezdim. YHT kullanıyoruz. Bunu 250’den 300’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an yapılacak yatırımlarla beraber Türkiye 10 yıl içinde demiryolu çekim merkezi olacak. Demiryolu araç imalatı sektörünün dünya büyükleri olan General Elektric geldi, yatırım yaptı. Hyundai Rotem geldi, yatırım yaptı. Şu an Siemens, Bombardier, Alstom hepsi Türkiye’de yatırım yapmak için koşulları inceliyorlar.

500 TANE ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF ALINACAK

Halihazırda Türkiye’nin önemli lojistik ve taşımacılık firmaları lokomotif almak istiyor. Kamu ve özel sektörün, 10 yıl içinde elektrifikasyonlu hatların uzunluğunun artmasına bağlı olarak en az 500 tane elektrikli lokomotif alınacağını öngörüyorum.TCDD ihale yaptı ve 80 adet lokomotif alıyor. Halen demiryolu ile yük taşıma miktarımız şu an 26 milyon tonken, 5 yıl sonra bu miktar 50-60 milyon çıkacak. 2023’te de 100 milyon tonun üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Demiryolu ile yatırımlarımızı, beklentilerimizi ve hesaplarımızı bu projeksiyona göre yapmalıyız.

DEMİRYOLUNUN PAYI

Türkiye’nin taşınan toplam yük miktarında da büyük artış olacak. Demiryolunun yük taşımacılığındaki payı şu an yüzde 4-5 civarında. 10 yıl sonra bu oran yüzde 15’i bulacak. Her zaman ve her yerde söylediğimiz gibi; “demiryolu geleceğimizdir…”

Etiketler :