Green Office (Yeşil Ofis) nedir, ne değildir?

Green Office (Yeşil Ofis) nedir, ne değildir?

“Doğayı koruyarak farklılaşan şirketlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor

Doğayı koruyarak farklılaşan şirketlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu amaçla hazırlanan Green Office logosu ve diploması, kurumsal imaja katkıda bulunuyor ve  şirketlerin doğayı korumak için geliştirdikleri stratejilere değer katıyor.” [caption id="attachment_5630" align="alignleft" width="332"] WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak[/caption]ÖZEL HABER - Green Office (Yeşil Ofis) nedir, ne değildir, bir şirketin Green Office Diploması alabilmesi için neler yapması gerekiyor, Green Office diploması sahip olmanın avantajları nelerdir gibi birçok sorunun cevabını merak ettik. www.yesillojistikciler.com olarak  Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak’a bu soruları yönelttik. İşte WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak’ın sorularımıza verdiği cevaplar…Green Office nedir?Green Office, ofislerde uygulan bir tasarruf ve iyileştirme programıdır. WWF’in, ofislerdeki kaynak kullanımının doğal kaynaklar üzerindeki baskısını, yani Ekolojik Ayak İzi’ni, azaltmak için oluşturduğu stratejik yaklaşımının bir parçasıdır. Program, karbon emisyonu başta olmak üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzının değiştirilmesi konusunda ofis çalışanlarında farkındalık yaratmayı hedefliyor.Bir şirketin Green Office diploması alabilmesi için hangi aşamalardan geçmesi gerekiyor? Green Office olmanın aşamaları sırasıyla şöyle:1-WWF-Türkiye ile Green Office sözleşmesi imzalanır.2-Şirketin ilgili departmanlarında Green Office ekibi kurulur, WWF-Türkiye’ye bildirilir.3-Değerlendirme Formu doldurulur.4-İyileştirme yapılacak alanlar belirlenir ve rakamsal hedefler konur. Hedeflere ulaşmak için gereken aksiyonları belirleyen Çevre Yönetim Sistemi oluşturulur.5-Ofis içi Green Office kick-off’u yapılır. WWF-Türkiye sunum yapar.6-Çalışanların konuyu sahiplenmesi için şirket tarafından iç iletişim faaliyetleri yürütülür.7-Üç ayda bir hedeflerle ve ilerlemeyle ilgili WWF-Türkiye’ye raporlama yapılır.8-Bir yılın sonunda ofis denetimi geçirildikten sonra hedeflere ulaşıldığı takdirde Green Office Diploması alınır.9-Green Office logosu belli kurallar çerçevesinde kullanılabilir ve Green Office olunduğunun iletişimi yapılabilir.10-Yeni yılın hedeflerini belirlemek üzere WWF-Türkiye ile bir araya gelinir.Green Office olmanın kriterleri nelerdir?WWF’in uluslararası kuralları gereği işbirliği yapılamayan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin haricinde Green Office Programı en az bir çalışanı olan ve tüketimin bulunduğu bütün ofislerde rahatlıkla uygulanabilir.Green Office diploması sahip olmanın avantajları var mıdır?Green Office programı, zamanımızın büyük kısmını geçirdiğimiz ofislerde bir yandan tüketimi azaltıp kurumun doğa üzerindeki baskısını hafifletirken, bir yandan da tasarruf edilmesine yardımcı olur. Bu programdan hem şirketi hem de doğa kârlı çıkar. Green Office Programı, ofis çalışanlarını çevre dostu tercihler yapmaları konusunda yüreklendirip, daha fazla tasarruf yapılması konusunda yönlendirir. Program, ofisler için bir tasarruf mekanizması oluşturup, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına bireysel katkıda bulunmasını sağlar. Artık tüketiciler doğaya karşı daha duyarlı davranarak, doğaya saygılı ürünleri daha fazla tercih ediyor. Doğayı koruyarak farklılaşan şirketlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu amaçla hazırlanan Green Office logosu ve diploması, kurumsal imaja katkıda bulunuyor ve  şirketlerin doğayı korumak için geliştirdikleri stratejilere değer katıyor. Ayrıca Green Office Programı kapsamında WWF-Türkiye tarafından gönderilen bilgilendirme mailleri ile çalışanlar doğa koruma konularında güncel bilgi ve verilere sahip olurlar.WWF-Türkiye Green Office diplomasını ne zamandan beri veriyor? Green Office, WWF-Finlandiya tarafından 1999 yılında oluşturulmuş ve 15 yıldır sürekli yenilenen ve güncellenen bir tasarruf ve iyileştirme programı. 2010 yılına kadar sadece Finlandiya özelinde kalan program, kısa sürede elde ettiği başarıyla dünyadaki diğer WWF ofisleri tarafından da uygulanmaya başlandı. Programın Türkiye şartlarına uyarlanması ve kurumlara sunulması 2011 başına denk geliyor.WWF dışında Türkiye’de bu diplomayı veren kurum var mı? Green Office diploması, WWF dışında aynı isim ve koşullarda başka bir kurum tarafından verilemez. Bu zamana kadar Türkiye’de Green Office diploması alan firma ve kurum sayısı nedir? 40 kurum 51 ofis Green Office programına dahil. Bunlardan 18 tanesi programın ilk yılını tamamlayıp Green Office diploması almaya hak kazandı. Geri kalan ofisler çalışmalarına devam ediyor.Green Office dışında çevrecilikle ilgili başka hangi diplomaları veriyorsunuz? Yeşil iş yapış şekilleri olarak tanımlayabileceğimiz ve yerel zincir mağazalarda ve restoranlarda uyguladığımız bu tarz başka girişimlerimiz de var. Şirketin gönüllü çalışmalarına ilişkin bir diploma veriyoruz.Yeşil Depo ya da Yeşil Bina diploması da veriyor musunuz? Hayır vermiyoruz.Özellikle taşımacılık ve lojistik firmalarının ilgisi nedir?Green Office ofislerde yapılan tüketimlerin azaltılması ve çalışanların doğa üzerinde yarattıkları etkinin daha çok farkına varması için oluşturulmuş bir program olduğu için bütün sektörlerden şirketlerin ilgisini çekiyor. Taşımacılık ve lojistik firmaları arasında da programın hızla yayıldığını söylemek yanlış olmaz.Dünyada yeşil ofis, yeşil depo, yeşil bina gibi uygulamalar ne durumda? Türkiye ile karşılaştırabilir misiniz?Herhangi bir mekandaki tüketimlerimizin azaltılması ve doğal kaynakların verimliliğinin artırılması dünyada gelişen bir eğilim. Bu yaklaşımın Türkiye’deki yansımalarını son yıllarda çok rahat görebiliyoruz. Green Office, Yeşil Nokta, Yeşil Bina gibi uygulamaların artan bir talep görmesi ve yaygınlaşması tabii ki sevindirici ancak dünyadaki benzerleriyle karşılaştırıldığında henüz yeterince olgunlaşmadığını söylemek mümkün. Devletin bu alandaki iyi uygulamalara vereceği teşvikler konunun daha da sahiplenilmesi için itici güç olacak.Green Office nedir, ne değildir? *Green Office bir sertifika programı değildir. WWF-Türkiye tarafından şirketin program dahilindeki gönüllü çalışmalarına verilen bir diplomadır. Bir kez diploma alındıktan sonra programa davet etmek için her yıl yeni hedefler belirlenmeli, çevre yönetim sistemi geliştirilmeli ve WWF-Türkiye’ye raporlanması gerekiyor. *WWF-Türkiye şirket adına bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturmuyor. Şirketin kendi ekibini ve sistemini kurması için yönlendirme yapıyor. WWF-Türkiye Green Office Programı kapsamında yol gösteriyor ancak bire bir danışmanlık yapmıyor. *Green Office sadece ofis içi tüketimlerin azalması ve yalnızca ofis çalışanların bilinç seviyesinin artırılmasını içeriyor, şirketin üretim süreçlerini kapsamıyor. 

Etiketler :